Biografie

 Michiel Hermsen is in 1948 in Den Bosch geboren. De schilderkunst roert hem al vroeg in zijn jeugd, dit mede door enkele familieleden die professioneel bezig waren in de kunstwereld. Hij experimenteert met schilderen maar kiest uiteindelijk voor een andere loopbaan.

Toch blijkt de drang voor Michiel Hermsen om te schilderen zo groot, dat hij naast zijn reguliere werk elke avond achter zijn schildersezel te vinden is. Hij richt zich voornamelijk op de geometrische abstractie.

Met zijn werk  streeft hij ernaar om met minimale geometrische uitdrukkingsvormen en kleurgebruik, een zo’n groot mogelijk visueel resultaat te behalen. Ieder kunstwerk heeft aan zichzelf genoeg en de enige zinvolle relatie, is die tussen het schilderij en de persoon die er naar kijkt.

Zijn werk kan beschouwd worden als ’n voortzetting van de in de 60-er jaren ingezette Op-Art.

Kenmerkend voor zijn schilderijen is het gebruik van pure geometrische vormen en een minimum gebruik aan kleuren om een optimaal resultaat te bereiken.
Vormen worden repeterend gebruikt in zowel vlakken als lijnen zonder overheersend te zijn of scherp te contrasteren. Het laat zich het best beschrijven als een vorm van herkenning of, met andere woorden, de realiteit van het schilderij is niet feitelijk of van voorbijgaande aard, maar ligt besloten int het kijken zelf.

Omdat zijn stijl van schilderkunst niet duidelijk in te delen valt, typeert Michiel zijn werk zelf als “Neo-Geo”, omdat deze term de lading het beste dekt.

Origineel detail is dat Michiel Hermsen geallitereerde krantenkoppen als titels kiest. Met deze titels wil hij benadrukken dat het schilderij geheel autonoom is en geen ondersteuning nodig heeft van een titel.